• Yayımın proqram konsepsiyasının Forması (televiziya, radio və peyk yayımçıları üçün)

     

  1. Hüquqi və ya fiziki şəxsin adı _______________________________________________________________________

  2. Kütləvi informasiya vasitəsinin adı ____________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________________________               (kütləvi informasiya vasitələrinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməyə uyğun olaraq)

  3. Kütləvi informasiya vasitəsinin ixtisaslaşması____________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________

    (kütləvi informasiya vasitələrinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməyə uyğun olaraq)

  4. Həftəlik yayımın ümumi həcmi (saat) ____________100 %-lə, o cümlədən

  • ölkə istehsalı olan proqramlar _______ (%),
  • xaricdə istehsal olunmuş proqramlar ________ (%), 
  • şəxsi istehsal olan proqramların minimum həcmi:_________________ (yayımın ümumi həcminə nisbətdə %-lə).

  5. Yayımın dili, o cümlədən:

  • dövlət dilinin ümumi həcmi _______ (%), 
  • xarici dillər (________), onların ümumi  həcmi ________ (%)

  6. Yayımın növü _____________________________________________________________________________________

                   (televiziya, radio, əlavə yayım və s.)

  7. Yayımın üsulu _____________________________________________________________________________________

  (kabelli,peyk vasitəsilə, İnternet, efir, efir-kabel və s.)

  8.  Yayım ərazisi _____________________________________________________________________________________

  9.  Reklam məlumatları və materialları ____________________________________________________________________

  (həftəlik yayımın ümumi həcminə nisbətdə %)

  10. Yayımın  bölmələri,  onların  yayımın  həcminə  nisbəti (%-lə) və bölmələrin qısa şəkildə xüsusiyyətləri (cədvəl şəklində):

   

Yuxarı ^