• Müsabiqədə iştirak etmək və yayım üzrə lisenziya almaq üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

  1. Müsabiqədə iştirak etmək və yayım üzrə lisenziya almaq üçün müəyyən olunmuş qaydada ərizə;
  2. Teleradio yayımı kanalının fərqləndirici nişanları (telestudiyanın emblemi, radionun çağırış siqnalları və s.);
  3. Teleradio yayımçısının Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş təsis sənədlərinin (nizamnamə, qeydiyyat şəhadətnaməsi, dövlət reyestrindən çıxarış) notariat qaydasında təsdiq olunmuş surətləri;
  4. Yayımın proqram konsepsiyası;
  5. Kadr tərkibi və kadrların peşə hazırlığının səviyyəsi barədə arayış;
  6. Teleradio verilişlərinin hazırlanmasında və yayımlanmasında istismar olunacaq əsas qurğu və avadanlıqlar (1 və 2 saylı Əlavələr doldurulmaqla);
  7. Əsas vəsaitlərin balans üzrə siyahısı (ilkin və qalıq dəyəri ilə);
  8. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin siyahısı, icarə müqavilələrinin surəti;
  9. Teleradio yayımçısının istifadə etdiyi ötürücü qurğunun texniki tələbləri;
  10. Teleradio yayımçısının təsisçisinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti, onun əmək fəaliyyətini əks etdirən tərçümeyi-halı və anket məlumatları;
  11. Teleradio yayımçısının direktorunun vəzifəyə təyin olunmasını təsdiq edən sənəd, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti, əmək fəaliyyətini əks etdirən tərçümeyi-halı və anket məlumatları;
  12. Retranslyasiya olunan kanalların müəlliflik hüququna dair müqavilələrin surəti (kabel şəbəkəsi və IPTV yayımçıları üçün);
  13. Abunəçilərin sayı və aylıq abunə haqqı barədə Bəyannamə (kabel, IPTV və kodlaşdırılmış qurğularla peyk vasitəsilə xarici kanalların retranslyasiyasını həyata keçirən yayımçılar üçün);
  14. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müvafiq dövlət orqanının müəyyən etdiyi birdəfəlik ödəniş (yerüstü rəqəmli televiziya və analoq radio yayımçıları üçün).

   

  Qeyd:

  1. Bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində təqdim olunur.
  2. Bütün sənədlər tikilməli, imzalanmalı, möhürlənməli və tarixi qeyd olunmaq şərti ilə Milli Televiziya və Radio Şurasına təqdim olunmalıdır.
  3. Sənədlər 9 nüsxədə təqdim olunmalıdır.
  4. Yuxarıda göstərilən sənədlərdən hər hansı birinin çatışmadığı halda ərizəyə baxılmır.

   

Yuxarı ^