• MOBIL YAYIM SİSTEMLƏRİ

   

  • Rəsmi adı                                  - “Mobil Yayım Sistemləri” MMC 
  • Dövlət qeydiyyatı tarixi              - 
  • Sonuncu lisenziyanın tarixi        - 30.07.2010
  • Lisenziyanın növü                     - Kabel yayım lisenziyası
  • Lisenziyanın müddəti                - 6 il
  • Yayım üsulu                              - kabel
  • Ünvan                                       - 
  • Telefon                                      - 
  • Veb səhifə                                 - 
  • E-mail                                       - 

  Qeyd: “Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 dekabr tarixli 713 nömrəli Fərmanının 5.1-ci bəndinə uyğun olaraq lisenziya müddətsiz hesab edilmişdir.

Yuxarı ^