• Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatı.

  Maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatların illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması

  Forma № 1

  «31» «dekabr» 2018 il tarixə

  VÖEN     1700232971

  Təşkilatın adı    _Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası

  Ünvan     Nizami 105

  Elektron poçt ünvanı:  maliyyentrc@gmail.com

   

  Sıra №-

  Gəlirlərin adı

  Hesabat dövrü üzrə (manatla)

   

  si

   

   

   

   

   

  1.

  Gəlirlər

   

   

  1.1.

  Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir

  3 860 181,65

   

  1.2.

  Birja əməliyyatlarından gəlir

   

   

  1.3.

  Sair əməliyyat gəlirləri

  5 691,39

   

   

  Cəmi gəlirlər

  3 865 873,04

   

  2

  Xərclər

   

   

  2.1.

  Əmək haqqı xərcləri və dövlət sosial sığorta ayırmaları

  698 097,02

   

  2.2.

  Maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri (telekanallara)

  3 000 000,00

   

  2.3.

  Sərf edilmiş materialların dəyəri

  19 797,01

   

  2.4.

  Amortizasiya xərcləri

  20 628,95

   

  2.5.

  Sair əməliyyat xərcləri

  138 354,01

   

   

  o cümlədən, əmlakın ləğv edilməsi və əvəzsiz verilməsi üzrə

   

   

  2.5.1.

  xərclər

   

   

  2.6.

  Maliyyə xərcləri

   

   

   

  Cəmi xərclər

  3 876 876,99

   

   

   

   

   

  Rəhbər: Məhərrəmov Nuşirəvan

  Baş mühasib: Ağayeva Kifayət

  “  12  ”  mart  2019 il

   

Yuxarı ^