• Lisenziya almaq üçün müsabiqədə iştirak etməyə dair ƏRİZƏ

  Məlumatların həqiqiliyinə görə

  ərizəçi qüvvədə olan qanunvericiliklə

  məsuliyyət daşıyır.

   

  Lisenziya almaq üçün

  müsabiqədə iştirak etməyə dair

   

  Ə R İ Z Ə

   

  1.İddiaçı: _____________________________________________________________

  (hüquqi və ya fiziki şəxsin adı)

  Hüquqi və ya poçt ünvan: ________________________________________________

  Telefon: ______________________ Faks: __________________________________

  Bank rekvizitləri: ___________________________________ ___________________

  Hüquqi şəxsin təsisçisi və ya təsisçilərinin s.a.a., şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri,

  ünvan, telefon: ________ ________ __________ ______ ___________ ___________ 

  __________ ___________ ____________ ______________ ____________________

  2.Kütləvi informasiya vasitəsinin (KİV) adı: ______________ _____________________

  ________________________ __________________________ __________________

  3. Yayım ərazisi: _________________ ____________________ __________________

  4.Yayımlanmaq üçün iddia etdiyi kanal (tezlik): ______________ _________________

  5.Yayımın növü: ________________ ______________________ _________________

  (televiziya efir yayımı, radio efir yayımı və s.)

  6.Yayımın üsulu: ___________________ _________________ ___________________

   (kabelli, peyk vasitəsilə, internet, efir, efir-kabel s.)

  7. Yayım zamanı istifadə olunacaq dil (dillər): _____________ _____________________

  8. Ərizəyə əlavə edilən sənədlər:

  8.1.

  8.2.

   

  Müsabiqənin elan edilmiş şərtləri ilə razıyam.

  İddiaçı _____________________ _______________________ __________________

  (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

   

  İmza ____________                

  (rəhbərin imzası)       

                                                                                           

  M.Y.

Yuxarı ^