• Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurasının 5 fevral 2020-ci il tarixli 02/2 saylı qərarı

  Bakı şəhəri                                                                                              

  05 fevral 2020-ci il

   

  Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası “Lisenziyalar və icazələr haqqında” 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Azərbaycan Respublikası   Qanununun 6.3.1,  23.1.1-ci maddəsini,  Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 2002-ci il 05 oktyabr tarixli 795 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında Əsasnamə”nin 7.5, 8.20, 9.9-cu bəndlərinin tələblərini rəhbər tutaraq  QƏRARA ALIR:

  1. “ATV PLUS” MMC “TV Texservis” MMC-nin ona qoşulması ilə əlaqədar olaraq yenidən təşkil edildiyinə və onun hüquqi varisi olduğuna görə  “TV Texservis” MMC-yə Şura tərəfindən  abonentlərinin sayı 5000-dək olan kabel şəbəkəsi yayımı üçün verilmiş 18 mart 2016-cı il tarixli 130 qeydiyyat nömrəli lisenziya ləğv edilsin.

  2. “ATV PLUS” MMC-nin “TV Texservis” MMC-nin hüquqi varisi olduğuna görə Şuranın 09 avqust 2017-ci il tarixli 02/4 saylı və 27 dekabr 2018-ci il tarixli 11/4 saylı müvafiq qərarları ilə “TV Texservis” MMC-nin istifadəsinə verilmiş 22-ci və 31-ci TV yayım kanalları “ATV PLUS” MMC-nin istifadəsinə verilsin.

   

                                                                                                      Nuşirəvan Məhərrəmov

  Sədr

Yuxarı ^